Publikacje


Agnieszka Stępień


 1. Stępień A, Seyfried A, 2006: „ The impact of spinal deformity in scoliosis on gait pattern in children”. 3rd International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities. SOSORT, Poznań. Materiały zjazdowe; 26.
 2. Majcher P, Kwiatkowski P, Stępień A, 2006: „Wykorzystanie technik metody PNF do stabilizacji funkcjonalnej odcinka lędźwiowo- krzyżowego”. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja; 8(1): 36-37.
 3. Stępień A, Seyfried A, 2007: „ Wpływ skrzywienia kręgosłupa na ruchy rotacyjne kręgosłupa i miednicy” (streszczenie pracy prezentowanej w sesji plakatowej). Fizjoterapia; 15(1): 36. Kwiatkowski P, Majcher P, Stępień A, 2007: „ Wykorzystanie technik metody PNF do stabilizacji funkcjonalnej odcinka szyjnego kręgosłupa”. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja; 9(1): 19.
 4. Stępień A, Seyfried A, 2007: „ Wpływ wkładki wyrównującej na ruchy rotacyjne tułowia i miednicy u dzieci ze skoliozą idiopatyczną”. Postępy Rehabilitacji; 5: 227-228.
 5. Stępień A, 2007: „ Zastosowanie metody PNF w terapii dzieci ze schorzeniami rdzenia kręgowego”. Materiały zjazdowe: 50-53. Konferencja Naukowa, Promyk Słońca, Wrocław
 6. Stępień A, Seyfried A, 2007: „ Zakresy i jakość ruchów rotacji tułowia i miednicy u osób ze skoliozą idiopatyczną”. Międzynarodowy XIV Kongres Naukowy PTF, Wrocław. Materiały zjazdowe:163-165.
 7. Stępień A, Seyfried A, Krawczyk M, Graff K, 2007 : „Wpływ deformacji kręgosłupa na sposób obciążania stóp w czasie chodu u osób ze skoliozą idiopatyczną”. Postępy Rehabilitacji (2),13-20,2007.
 8. Graff K, Waszkiewicz M, Stępień A, 2007: „Ogólne zasady postępowania z pacjentami z bocznym skrzywieniem kręgosłupa”. Standardy Medyczne
 9. Stępień A, 2008: „Odginanie kręgosłupa”. Medical Tribune (2): 28-29
 10. Stępień A, 2009: „Zdrowa postawa”.Uśmiech Rodziców nr 42 str.8-9
 11. Stępień A, 2010: „Ocena pacjenta ze skoliozą idiopatyczną na poziomie struktur i aktywności dla potrzeb planowania procesu fizjoterapii. Część I - Kręgosłup”. Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja, 2010.
 12. Stępień A, 2010: „Ocena pacjenta ze skoliozą idiopatyczną na poziomie struktur i aktywności dla potrzeb planowania procesu fizjoterapii. Część II – Miednica i kończyny dolne ”. Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja, 2010.

Agnieszka Wójcik


 1. Wójcik A, Światowy tydzień mózgu. Kultura Fizyczna nr 7–8, 2001, s. 27
 2. Wójcik A, Psychospołeczne aspekty współpracy z osobami onkologicznymi, W: Kulik T.B (red). Rehabilitacja 2002–Jakość życia pacjentów a rehabilitacja. Ostrowiec Św., 2002, s. 159–167
 3. Wójcik A, Fizjoterapia w hospicyjnej opiece paliatywnej. Postępy Rehabilitacji, 2003, XVII, s. 105–111
 4. Wójcik A, Rehabilitacja domowa w opiece paliatywnej, Hospicjum – nowe imię miłości. Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, Częstochowa. 2004, s. 65–67
 5. Wójcik A, Pastuszko E, Zagadnienie fizjoterapii w opiece paliatywnej – fikcja czy element procesu wspierania chorego w terminalnej fazie choroby nowotworowej. Fizjoterapia 2005, 13, supl. 1, s. 40–41
 6. Wójcik A, Elementy rehabilitacji neurologicznej w opiece paliatywnej, Służba człowiekowi u kresu życia. Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, Częstochowa, 2005, s. 124–135
 7. Wójcik A, Rehabilitacja w opiece paliatywnej, W: K. de Walden–Gałuszko, A. Kaptacz, Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej, PZWL, Warszawa, 2005, s. 183–193
 8. Gryglewicz A, Wójcik A, Przyłuska–Fiszer A, Gajewski J, Rehabilitation and motor skills in palliative care – preliminary results. International Society of Physical and Rehabilitation Medicine ISPRM, 2005, (Rozdział w monografii w jęz. ang.)
 9. Pastuszko E, Wójcik A, Fizjoterapia wobec problemu przerzutów nowotworowych do kości u pacjentów w terminalnej fazie choroby, Opieka hospicyjna – jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej, Częstochowa 2006, s. 133–139
 10. Marszałek S., Wójcik A., Godek P.: Rola osteopaty i terapeuty manualnego w leczeniu pacjentów onkologicznych: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznycm: „Integracja środowisk medycyny manulnej ze środowiskami medycyny klasycznej. Integracja środowisk terapii manualnej. Konieczności merytoryczne. Poznań – Sierosław 28–30 listopada 2008 r. Streszczenia s. 21–22
 11. Szrajber B, Pufal A, Wójcik A Ocena systemu rehabilitacji i jakości życia pacjentów po przebytej śpiączce pourazowej. Postępy Rehabilitacji, Tom XXIII, 2009, s. 21–28
 12. Przyłuska–Fiszer A, Wójcik A Problemy metodologiczne badań naukowych w opiece paliatywne. W: Galewicz W (red.), Etyczne i prawne granice badan naukowych, Uniwersitas, Kraków 2009, 149 – 162
 13. Godek P, Marszałek S, Wójcik A, Miejsce terapii manualnej w onkologii. Kiedy? Komu? Dlaczego? W: Neurofizjologia kliniczna i terapia manualna w usprawnianiu narządu ruchu. Zeszyty Promocji Rehabilitacji. Zeszyt 4. Redakcja: Kabsch A., Huber J., Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Poznań 2009, str. 113 – 119